- Przenoszenie numerów

  

Przeniesienie numeru telefonu do sieci NET-PHONE

  1. W celu przeniesienia numeru telefonicznego do sieci NET-PHONE należy w Biurze Obsługi Klienta Net-Partner s.c. podpisać Oświadczenie o przeniesieniu numeru oraz  Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Net-Partner s.c.
  2. Net-Partner s.c. w ciągu 7 dni poda dokładny termin przeniesienia numeru, który jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym operatorem.
  3. Net-Partner s.c. uzgodni z Państwem datę instalacji oraz uruchomienia usługi NET-PHONE tak, aby nastąpiło to wcześniej niż data rozwiązania umowy z dotychczasowym operatorem.
  4. Uruchomienie przeniesionego numeru w sieci  NET-PHONE zostanie dokonane w taki sposób, aby przerwa między rozpoczęciem świadczenia usług przez Net-Partner s.c. nie była dłuższa niż 24 godziny.
  5. Przeniesienie numeru telefonicznego do sieci NET-PHONE  dostępne jest w każdym planie taryfowym Net-Partner s.c. zgodnie z aktualną ofertą.

Przeniesienie numeru możliwe jest wyłącznie przez osobę/firmę, która widnieje na umowie z dotychczasowym operatorem.

 Miasto:

 Ulica:

 Nr domu: