- Telefon stacjonarny VoIP

  

Co to jest telefonia cyfrowa?

Telefonia cyfrowa inaczej nazywana VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) - technologia umożliwiająca przesyłanie dźwięku (głosu) za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana telefonią internetową. Dane przesyłane są przy użyciu protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne "połączenie ciągłe" i np. wymianę informacji gdy rozmówcy milczą.

Zalety w porównaniu z telefonią tradycyjną:

  • niezależność od operatorów/monopolistów państwowych (swoboda wyboru, a potencjalnie także większa prywatność)
  • często zerowy koszt połączeń pomiędzy telefonami VoIP
  • niższy koszt połączeń
  • naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy
  • niski koszt infrastruktury (w porównaniu z tradycyjnymi liniami telefonicznymi)
  • integracja z przyszłościowymi usługami takimi jak przesyłanie danych czy obrazu


 Miasto:

 Ulica:

 Nr domu: