- Usługi mobilne

  

1. Opłaty podstawowe – Telefonia Mobilna

Taryfa Metro 10 Metro 30 Metro 90 Metro 180
Nazwa usługi Opłata brutto
Aktywacja bez aparatu telefonicznego 150,00 150,00 150,00 150,00
Aktywacja z aparatem telefonicznym 600,00 600,00 600,00 600,00
Opłata abonamentowa – miesięczna 9,90 19,00 29,00 49,00
Ilość minut wliczonych w abonament1 10 30 90 190
Połączenia wewnątrz sieci METRO 0,30 0,30 0,30 0,30
Połączenia do sieci stacjonarnej METRO 0,30 0,30 0,30 0,30
Połączenia głosowe oraz VIDEO do krajowych operatorów sieci komórkowych – Polska Telefonia Cyfrowa Centertel Sp. z o.o. (Orange), Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (Era, Polkomtel S.A. (Plus) oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem innych operatorów4 0,30 0,30 0,30 0,30
Połączenia głosowe oraz VIDEO do krajowych operatorów sieci komórkowych P4 Sp. z o.o. (Play), Cyfrowy Polsat oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci operatorów infrastrukturalnych4 0,59 0,59 0,59 0,59
Połączenia głosowe do pozostałych krajowych operatorów sieci stacjonarnych4 0,30 0,30 0,30 0,30
Połączenia z pocztą głosową (*580)4 10 30 90 190
Opłata SMS2 do krajowych sieci komórkowych 0,30 0,30 0,30 0,30
Opłata za SMS2 do krajowych sieci stacjonarnych 10 30 90 190
Opłata za MMS3 (maksymalnie do 100kB) do sieci komórkowych 0,30 0,30 0,30 0,30
Ilość danych wliczona w abonament2 10 30 90 190

Opłata za przesłane dane poza abonamentem – 1MB

Sesje zaokrąglone są do 100kB
0,30 0,30 0,30 0,30
Opłata za minutę połączenia międzynarodowego 10 30 90 190
 1. Minuty wliczone w abonament mogą być wykorzystane na połączenia do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych. Minuty wliczone w abonament nie są uwzględniane przy rozliczaniu połączeń na numery specjalne, o podwyższonej opłacie, audioteksowe infolinii międzynarodowych oraz na połączenia wykonywane w roamingu. Po wykorzystaniu minut wliczonych w abonament, opłaty za połączenia naliczane są zgodnie z Cennikiem. Niewykorzystane w bieżącym miesiącu minuty nie przechodzą na kolejny okres abonamentowy. Minuty wliczone w abonament są aktywowane pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli Karta SIM zostaje aktywowana w trakcie okresu rozliczeniowego, minuty wliczone w opłatę abonamentową zostają aktywowane pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym nastąpiła aktywacja; ponowna aktywacja usługi pozostaje bez wpływu na przyznanie minut wliczonych w abonament. Pakiet minut wliczonych w abonament rozliczany jest z dokładnością co do sekundy. Ze względu na uwarunkowania techniczne nie jest możliwe bieżące monitorowanie stanu wykorzystania pakietu minut wliczonych w abonament. Miesięczna opłata abonamentowa naliczana jest z góry od pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego.
 2. Opłata za SMS naliczana jest za każde rozpoczęte 160 znaków, lub 140 bajtów w przypadku używania znaków niestandardowych według trybu UNICODE.
 3. Opłata za MMS naliczana jest za każde rozpoczęte 100kB.
 4. Połączenia rozliczane są za każdą rozpoczętą sekundę. Całkowita opłata za połączenia zaokrąglana jest w gore do pełnego grosza. Powyższej zasady nie stosuje sie do naliczania opłat za: połączenia, za które pobierana jest opłata stała, niezależna od czasu ich trwania oraz połączenia, za które pobierana jest opłata za każdą rozpoczętą minutę.

1.1. Opłaty podstawowe – internet mobilny bez blokady

Taryfa MetroM +100 MetroM +1G MetroM +2G MetroM +4G
Nazwa usługi Opłata brutto
Aktywacja bez modemu 250,00 250,00 250,00 250,00
Aktywacja z modemem 350,00 350,00 350,00 350,00
Opłata abonamentowa 9,90 24,90 29,00 39,90
Ilość danych wliczonych w abonament1 100MB 1GB 2GB 4GB
Transmisja danych (1MB)2 0,12 0,12 0,12 0,12
 1. Po wykorzystaniu danych wliczonych w abonament, opłaty za połączenia naliczane są zgodnie z Cennikiem. Niewykorzystane w bieżącym miesiącu dane wliczone w abonament nie przechodzą na następne okresy rozliczeniowe. Dane wliczone w abonament są aktywowane pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli Karta SIM zostaje aktywowana w trakcie okresu rozliczeniowego, dane wliczone w opłatę abonamentową zostają aktywowane pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym nastąpiła aktywacja; ponowna aktywacja usługi pozostaje bez wpływu na przyznanie danych wliczonych w abonament. Pakiet danych wliczonych w abonament rozliczany jest z dokładnością co do 1kB. Ze względu na uwarunkowania techniczne nie jest możliwe bieżące monitorowanie stanu wykorzystania pakietu danych wliczonych w abonament. Miesięczna opłata abonamentowa naliczana jest z góry od pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego.
 2. Opłata naliczana po przekroczeniu pakietu danych wliczonych w Abonament. Opłata cząstkowa naliczana jest za każde rozpoczęte 100 kB transmisji danych. Całkowita opłata za transmisję zaokrąglana jest w górę do pełnego grosza.

1.1. Opłaty podstawowe – internet mobilny z blokadą

Taryfa MetroM +100 MetroM +1G MetroM +2G MetroM +4G
Nazwa usługi Opłata brutto
Aktywacja bez modemu 150,00 150,00 150,00 150,00
Aktywacja z modemem 600,00 600,00 600,00 600,00
Opłata abonamentowa 9,90 19,00 29,00 49,00
Ilość danych wliczonych w abonament1 10 30 90 190
 1. Po wykorzystaniu danych wliczonych w abonament, dostęp do usług zostaje zablokowany. Niewykorzystane w bieżącym miesiącu dane wliczone w abonament nie przechodzą na następne okresy rozliczeniowe. Dane wliczone w abonament są aktywowane pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli Karta SIM zostaje aktywowana w trakcie okresu rozliczeniowego, dane wliczone w opłatę abonamentową zostają aktywowane pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym nastąpiła aktywacja; ponowna aktywacja usługi pozostaje bez wpływu na przyznanie danych wliczonych w abonament. Pakiet danych wliczonych w abonament rozliczany jest z dokładnością co do 1kB. Ze względu na uwarunkowania techniczne nie jest możliwe bieżące monitorowanie stanu wykorzystania pakietu danych wliczonych w abonament. Miesięczna opłata abonamentowa naliczana jest z góry od pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego.

2. Opłaty za połączenia międzynarodowe

Strefa 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Opłata brutto za 1 min. połączenia1 2,23 2,69 2,89 3,09 3,35 3,49 3,69 5,79 9,99
 1. Opłata za połączenia międzynarodowe naliczane są za każdą rozpoczętą minutę połączenia.

Podział kierunków międzynarodowych na strefy
Kierunek połączenia do sieci stacjonarnych (numery strefy) połączenia do sieci komórkowych (numery strefy) Kierunek połączenia do sieci stacjonarnych (numery strefy) połączenia do sieci komórkowych (numery strefy)

Alaska

8

8

Kirgistan

5

5

Albania

5

5

Libia

5

5

Algieria

7

7

Liechtenstein

3

3

Andora

4

4

Litwa

2

2

Armenia

5

5

Łotwa

4

4

Australia

6

6

Luksemburg

4

4

Austria

3

3

Macedonia

4

4

Azerbejdżan

5

5

Malta

5

5

Belgia

3

3

Maroko

7

7

Białoruś

2

2

Martynika

8

8

Bośnia

4

4

Mołdawia

4

4

Bułgaria

2

2

Monako

4

4

Chorwacja

4

4

Niemcy

3

3

Cypr

5

5

Norwegia

4

4

Czarnogóra

4

4

Owcze Wyspy

3

3

Czechy

2

2

Portugalia

7

7

Dania

3

3

Puerto Rico

8

8

Dziewicze Wyspy USA

8

8

Rosja

4

4

Ekwador

8

8

Rumunia

2

2

Emiraty Arabskie

8

8

San Marino

4

4

Estonia

4

4

Serbia

4

4

Finlandia

4

4

Słowacja

2

2

Francja

4

4

Słowenia

4

4

Gabon

8

8

Somalia

8

8

Gibraltar

7

7

Szwajcaria

3

3

Grecja

4

4

Szwecja

3

3

Gruzja

5

5

Tadżykistan

5

5

Gujana Francuska

8

8

Tunezja

5

5

Gwadelupa

8

8

Turcja

5

5

Gwatemala

8

8

Turkmenistan

5

5

Hawaje

8

8

Ukraina

2

2

Hiszpania

5

5

USA

6

6

Holandia

3

3

Uzbekistan

5

5

Irlandia

5

5

Watykan

4

4

Islandia

7

7

Węgry

3

3

Kanada

6

6

Wenezuela

8

8

Kanaryjskie Wyspy

5

5

Wielka Brytania

4

4

Kazachstan

5

5

Włochy

4

4

 

Pozostałe kierunki

9

9


2.1. Opłaty za połączenia międzynarodowe – SMS i MMS

Usługi SMS i MMS do operatorów zagranicznych Opłata brutto
SMS międzynarodowy do wszystkich operatorów komórkowych 0,60
MMS międzynarodowy do wszystkich operatorów komórkowych 3,00

3. Opłaty za połączenia głosowe w roamingu

Opłata za minutę połączenia wykonywanego w roamingu1 Koszt minuty odebrania połączenia1 Koszt wysłania SMS1 Koszt wysłania MMS1
Strefa do Polski do strefy 1 do strefy 2 do strefy 3 do strefy 4 do strefy 5
1 1,8 1,8 4,94 5,24 6,05 8,07 0,85 0,55 3,1
2 4,94 4,94 4,94 5,24 6,05 8,07 2,05 1,55 3,1
3 5,24 5,24 5,24 5,24 6,05 8,07 3,85 1,55 3,1
4 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 8,07 4,85 1,55 3,1
5 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 5,85 1,55 3,1
 1. Opłaty za połączenia z krajowymi numerami o podwyższonej opłacie w roamingu są sumą opłat za połączenia w roamingu międzynarodowym oraz opłat za połączenia z tymi numerami w ruchu krajowym. Opłaty za SMS i MMS wysłany na numer o podwyższonej opłacie oraz numer stacjonarny jest sumą opłat za wysłanie SMS/MMS w roamingu oraz opłat za wysłanie SMS/MMS na ten numer w ruchu krajowym.

Strefa Nazwa strefy Kraje należące do strefy cenowej
1 Unia Europejska Kraje Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz: Gujana, Islandia, Francuska, Gwadelupa, Martynika, Reunion
2 Więcej Europy Kraje Europy niewymienione w strefie 1: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Owcze
3 USA i Kanada Kanada, USA (razem z Alaską i Hawajami)
4 Do Azji i Afryki (reszta świata 1) Arabia Saudyjska, Bangladesz, Chiny, Irak, Jordania, Liban, Oman, RPA, Singapur, Sudan, Syria, Tajlandia, Tajwan, Tunezja
5 Strefa Egzotyczna (reszta świata 2) Pozostałe kraje świata nie wymienione w strefach 1-4, roaming satelitarny, roaming na statkach (GSM-On-Ships)

3.1. Opłaty za transmisję danych w roamingu GPRS/EDGE1

Strefa Opłata brutto
Strefa 1 1,01/50kB
Strefa 2 1,51/50kB
Strefa 3 1,51/50kB
Strefa 4 2,12/50kB
Strefa 5 2,12/50kB
 1. Opłaty za przesyłanie danych w roamingu są takie same w ramach każdej strefy, niezależnie od kraju i operatora.

4. Opłaty za połączenia o podwyższonej opłacie1

Zakres numerów Opłata brutto
*40X (X – od 2 do 9 cyfr) 0,61
*41X (X – od 2 do 9 cyfr) 1,22
*42X (X – od 2 do 9 cyfr) 2,44
*43X (X – od 2 do 9 cyfr) 3,66

*44X (X – od 2 do 9 cyfr)

(z wyłączeniem numeru *4444)
4,88
*45X (X – od 2 do 9 cyfr) 6,10

*46X (X – od 2 do 9 cyfr)

7,32
*47X (X – od 2 do 9 cyfr) 8,54

*48X (X – od 2 do 9 cyfr)

9,76
*49X (X – od 2 do 9 cyfr) 10,98

*7000 – *7099 / *70000 – *70999

0,61
*7100 – *7199 / *71000 – *71999 1,22

*7200 – *7299 / *72000 – *72999

2,44
*7300 – *7399 / *73000 – *73999 3,66

*7400 – *7499 / *74000 – *74999

4,88
*7500 – *7599 / *75000 – *75999 6,10

*7600 – *7699 / *76000 – *76999

7,32
*7700 – *7799 / *77000 – *77999 8,54

*7800 – *7899 / *78000 – *78999

9,76
*7900 – *7999 / *79000 – *79999 10,98
 1. Opłata za połączenia na numery specjalne i o podwyższonej opłacie naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę połączenia w ramach podanego zakresu numerów.

4.1 Opłaty za SMS na numery specjalne i o podwyższonej opłacie1

Numer na który wysyłany jest SMS Opłata brutto

7000 – 7099 / 70000 – 70999

0,61
7100 – 7199 / 71000 – 71999 1,22

7200 – 7299 / 72000 – 72999

2,44
7300 – 7399 / 73000 – 73999 3,66

7400 – 7499 / 74000 – 74999

4,88
7500 – 7599 / 75000 – 75999 6,10

7600 – 7699 / 76000 – 76999

7,32
7700 – 7799 / 77000 – 77999 8,54

7800 – 7899 / 78000 – 78999

9,76
7900 – 7999 / 79000 – 79999 10,98

81000 – 81099

0,12
81500 – 81599 0,18

82000 – 82099

0,24
82500 – 82599 0,31

83000 – 83099

0,37
83500 – 83599 0,43

84000 – 84099

0,49
84500 – 84599 0,55

85000 – 85099

0,61
91000 – 91099 12,20

91100 – 91199

13,42
91200 – 91299 14,64

91300 – 91399

15,86
91400 – 91499 17,08

91500 – 91599

18,30
91600 – 91699 19,52

91700 – 91799

20,74
91800 – 91899 21,96

91900 – 91999

23,18
92000 – 92099 24,40

92500 – 92599

30,50
 1. Opłata naliczana jest zgodnie z cennikiem niezależnie od treści SMS oraz faktycznego istnienia usługi na numerze specjalnym..


4.2 Opłaty za MMS na numery specjalne i o podwyższonej opłacie1

Numer na który wysyłany jest MMS Opłata brutto

70000 – 70099 / 700000 – 709999

0,61
71000 – 71999 / 710000 – 719999 1,22

72000 – 72999 / 720000 – 729999

2,44
73000 – 73999 / 730000 – 739999 3,66

74000 – 74999 / 740000 – 749999

4,88
75000 – 75999 / 750000 – 759999 6,10

76000 – 76999 / 760000 – 769999

7,32
77000 – 77999 / 770000 – 779999 8,54

78000 – 78999 / 780000 – 789999

9,76
79000 – 79999 / 790000 – 799999 10,98

910000 – 910999

12,20
911000 – 911999 13,42

912000 – 912999

14,64
914000 – 914999 15,86

914000 – 914999

17,08
915000 – 915999 18,30

916000 – 916999

19,52
917000 – 917999 20,74

918000 – 918999

21,96
919000 – 919999 23,18
 1. Opłata naliczana jest zgodnie z cennikiem niezależnie od treści SMS oraz faktycznego istnienia usługi na numerze specjalnym. Lista numerów specjalnych może ulec zmianie poprzez np. rozszerzenie o kolejną cyfrę.


4.3. Opłaty za połączenia z numerami audiotekstowymi oraz numerami infolinii zagranicznych1

Zakres numeracyjny 703x…, 700x…, 701x… i 708x…1 gdzie x = od 2 do 9 Opłata brutto za każdą minutę połączenia

1

Brak dostępu
2 1,58

3

2,55
4 3,16

5

4,52
6 5,21

7

6,03
8 9,42

9

12,23
 1. Opłata za połączenia międzynarodowe naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę połączenia.


Zakres numeracji1 Opłata brutto

BOK METRO (42 235-11-11)

0,30
800 XXX XXX 0,54

800 XXX XXX X

0,54
801 XXX XXX 0,54

804 XXX XXX

0,54
 1. Opłata za połączenia międzynarodowe naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę połączenia.


Zakres numeracyjny 704x…1 gdzie x = od 2 do 9 Opłata brutto

1

Brak dostępu
2 1,58

3

2,55
4 3,16

5

4,52
6 5,21

7

6,03
8 9,42

9

12,23
 1. Opłata za połączenie obowiązuje bez względu na długość połączenia; dla taryfy 704x Dostawca usług może przestać świadczyć usługi, gdy średni czas połączeń danej usługi przekroczy 45 sek. (zwykle średnio trwają 15 sek.).

 

5. Opłaty za połączenia z numerami alarmowymi

Numer alarmowy Rodzaj usługi Opłata brutto

112

Numer alarmowy Połączenie bezpłatne
998 Straż pożarna Połączenie bezpłatne

997

Policja Połączenie bezpłatne
999 Pogotowie ratunkowe Połączenie bezpłatne

994

Pogotowie wodociągowe Połączenie bezpłatne
993 Pogotowie cieplne Połączenie bezpłatne

992

Pogotowie gazowe Połączenie bezpłatne
991 Pogotowie energetyczne Połączenie bezpłatne

986

Straż miejska Połączenie bezpłatne

985

Ratownictwo morskie i górskie Połączenie bezpłatne

984

Pogotowie rzeczne Połączenie bezpłatne
 1. Opłata za połączenia międzynarodowe naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę połączenia.


6. Opłaty dodatkowe związane z obsługą Abonenta

Usługa Opłata brutto

Miesięczna szczegółowa specyfikacja połączeń za jeden miesiąc, dla jednego urządzenia abonenckiego wysyłana pocztą w postaci wydruku

5,00
Jednorazowa szczegółowa specyfikacja połączeń za jeden miesiąc, dla jednego urządzenia abonenckiego do odbioru w biurze w postaci wydruku 5,00

Jednorazowa szczegółowa specyfikacja połączeń za jeden miesiąc, dla jednego urządzenia abonenckiego do odbioru w biurze lub wysłana pocztą w postaci zapisu na nośniku elektronicznym

5,00
 1. Opłata za comiesięczną szczegółową specyfikacje połączeń naliczana jest z dołu za każdy miesiąc i obejmuje połączenia wykonane w ostatnim okresie rozliczeniowym.


7. Pozostałe opłaty i kary

Zakres numeracji1 Opłata brutto

Opłata za wydanie duplikatu Karty SIM

50,00
Opłata za zmianę numeru telefonu 50,00

Opłata obsługowa za przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy abonenckiej
(w tym cesja)1

50,00
Blokada Karty SIM - kradzieżowa Bezpłatna

Opłata za wezwanie do zapłaty wysyłane w formie papierowej (listem zwykłym, poleconym, za potwierdzenie odbioru)

6,10

Opłata za każdy dzień opóźnienia w zwrocie zastępczego Urządzenia Abonenckiego

10,00
 1. W przypadku Abonentów korzystających z Usług głosowych, Usług dostępu do Internetu (świadczonych przez Dostawce usług) lub Usług telewizyjnych (świadczonych przez Operatora lub Operatora Lokalnego) opłata pobierana jest jednorazowo. Dostępność tej usługi jest ograniczona ze względu na możliwości techniczne.